Patlamadan Korunma Dökümanı

30.04.2013 tarihînde 28633 sayılı resmi gazetede yayınlanan Çalışanların patlayıcı ortamların tehlikesinden korunması hakkındaki yönetmeliğe göre iş-yerlerinde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı malzeme kullanan işletmeler bu dokümanı hazırlamakla ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

• Acil Durum Eylem Planı

18.06.2013 tarihinde 28681 sayılı resmi gazetede yayınlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkmdaki Yönetmeliğe göre İşveren/İşveren vekilleri çalışanla-nn acil durumlara hazırlıklı olmaları konusunda bu dokümanı hazırlamakla yükümlüdürler.

• Risk Analizi Değerlendirme Raporu

29.12.2012 tarihinde 28512 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre tüm işyerlerinin İşveren / İşveren vekili Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

İŞYERİNİZE RİSK ANALİZİ YAPTIRIN!

© .Web Tasarım Bilgi Teknolojileri