• İşyeri Hekimliği Hizmetleri
  •  İşe Giriş Muayenelerini Yapmak
  • Periyodik Sağlık Kontrolleri
  • Poliklinik Hizmeti
  • Sağlık Taramalarının Takibi ve Değerlendirilmesi

© .Web Tasarım Bilgi Teknolojileri