• Temel ve Teknik îş Güvenliği Eğitimleri
 • Risk Değerlendirme Ekibiyle Risk Analizi Çalışmalanm Yürütmek
 • Acil Durum Eylem Planı
 • Tahliye ve Arama Kurtarma Tatbikatlarının Yapılmasını Sağlamak Saha Denetimleri
 • Çalışma ve Eğitim Planı Hazırlama
 • Periyodik Kontrol (Basmçlı Kaplar, Kaldırma Araçları, Topraklama Ölçü Paratoner Kontrol, Elektrik Tesisat Uygunluk Periyodik Raporu) Raporla ve Takibi, Ortam ve Maruziyet Ölçümleri ve Takibi.
 • İSG Dosya Sistemi Oluşturma
 • Kimyasal Risk Analizi
 •  Kimyasal Malzeme Güvenlik Bilgi Formları İnceleme ve İş Güvenliği Tedbirlerinin Alınmasını Sağlamak
 • Yıllık Değerlendirme Raporu
 • ÎSG Kurulu ile Birlikte İç Yönerge Hazırlamak
 • İş Kazası, Ramak Kala Takibi

© .Web Tasarım Bilgi Teknolojileri